Rabalder tar upp kampen för allas vår rätt att leva som vi själva vill. NUTOPIA är en explosiv uppgörelse med det som håller oss fångna. I en hisnande balansakt mellan norm och normlöshet lever vi ut vår gemensamma längtan att känna oss fria i våra egna liv. 

 En scenisk körföreställning om hur strukturer styr våra handlingar, medvetet eller omedvetet, och om hur detta ställs mot lusten och modet att gå den egna vägen och hitta det vi vill vara. Genom att successivt tänja gränsen för vad vi tror oss våga växer vi!