Det här är RABALDER.

Vi i Kören Rabalder arbetar på vårt alldeles speciella sätt med sång och scen. Publikkontakt, ett myllrande scenliv, kostym, koreografi och ljus är lika viktiga för oss som musiken och bredden i vår repertoar. 
Vår drivkraft är ambitionen att nå ut till vår publik och beröra, inspirera till nya tankar och idéer som berikar tillvaron. Helheten är vår styrka, att presentera föreställningar som inte bara är musik utan vill något mer.
Rabalder har de senaste åren gjort flera sceniska produktioner som har spelats på teaterscener i Göteborg. Rabalder har en trogen publik som växt år från år. 
Rabalder leds av Peter Holmstrand. 

Så här jobbar vi

Tillsammans med vår konstnärliga ledare Peter Holmstrand arbetar vi efter en modell där hela kören är med i det kreativa skapandet. Inget är färdigt från början utan val av musik, manus, scenografi etc utformas av körmedlemmarna i en kreativ process. Först steget i processen är en kreativ brainstorming där vi tillsammans testar olika idéer. Det kan vara scener, sceniska uttryck, manus och musik. Här skapar vi fragment eller pusselbitar som senare fogas in i en stor väv med en rad olika spår. Slutligen värderas de olika pusselbitarna och länkas samman till en helhet. Vissa bitar utvecklas i processen, andra kombineras och många faller bort. Fördelen är att vår sceniska föreställning hämtar inspirationen och idéerna direkt hos körmedlemmarna, det blir våra egna tankar och känslor som bär upp hela föreställningen.